Content Marketing för ett starkare varumärke

Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att kommunicera ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer med sin målgrupp.

 

Content Marketing

Bygg och positionera ditt varumärke

Content Marketing

Content marketing passar alla företag som vill bygga eller förflytta sitt varumärke. Det är kommunikation som för ut budskap snabbt och på ett kontrollerat sätt.

Integrera olika kanaler

Content Marketing

Det finns många olika plattformar och tekniker att nå sin målgrupp på. Exempel på kanaler är ett företags webbplats, nyhetsbrev, twitter och mobilappar. Mycket av den kommunikation som idag görs inom fältet innehållsmarknadsföring är redaktionell kommunikation.