Kundundersökningar för rätt beslutsunderlag

Kundundersökningar används bl a för att mäta er förmåga att möta marknadens förväntningar och förstå vad kunden förväntar sig. Detta är en kritisk faktor för att förstå, bibehålla och utveckla lönsamma kundrelationer. En rätt utformad kundenkät ger er rätt beslutsunderlag!

Enkäter för flera ändamål

Kundenkäter är ett mycket bra sätt när du behöver hjälp att förbättra dina produkter, din webbplats, ditt kundserviceteam och mycket mer.

Planering

Oberoende av vilket mål du arbetar mot kommer dina chanser att nå det öka väsentligt om du är beväpnad med en plan för hur du ska använda dina nya insikter. Du behöver också utföra enkäter regelbundet för att öka förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka kundtillfredsställelsen och hur du ska genomföra dem.