Sökmotoroptimering

Kommer från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO. Det är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Sökmotoroptimering handlar om att kontinuerligt finjustera och förbättra sina resultat.

Sökmotoroptimering

Organisk sökning

Sökmotoroptimering

Sökordsanalys

Sökmotoroptimering

Rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer. Man kan optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.

Det första steget i en sökstrategi är att analysera sökpotentialen för din webbsajt och dina tjänster eller produkter utifrån ett sökmotorperspektiv. Målet med sökordsanalysen är att bestämma vilka sökord som är mest lönsamma att optimera för.